HMV GJØDSELUTSTYRHMV stripespreder - NYHET!

HMV stripespreder er et utstyr for fremtiden. Med stripespreder er spredetidspunktet fleksibelt.

HMV stripespreder reduserer tidspresset i gjødselsesongen og gjør

nabosamarbeidet uproblematisk.

 

  • 2 modeller, 9 og 12 m bombredde.
  • Stor spredekapasitet
  • Jevnt spredebilde
  • Lavt nitrogentap
  • Miljømessige fordeler
  • Minimal tilgrising, lite væravhengig og små luktplager.HMV slangespreder

Prinsippet med HMV slangespreder er at en kobler plast- eller flatslange mellom pumpe ved gjødsellageret og ut til spreder.

Slangespredning gir mindre kjøreskader enn annet tyngre gjødsel-utstyr.

HMV slangespreder leveres standard med 3-pkt. feste eller valgfritt redskapskoblingssystem, slangeinnfestning 3” Bauer Hun-kobling, spredebrett og 35 mm dyse. Slangespreder drar gjødselslangen etter seg.

Slangetrekk i sentrum av spreder for å unngå skjevtrekk på trak-toren.

HMV slangespreder gir en effektiv og jevn spredning av husdyrgjødsel.

Prøvemelding 2-1995 fra ITF/Planteforsk viser at HMV slangespreder gir jevnest spredebilde.

 

Grunnmodeller m/mek. sving og 35 mm dyse u/krane:

GM2    HMV slangespreder med 3-pkt.

GM2H  HMV slangespreder med HMV-kobling og 3-pkt.

GM2T  HMV slangespreder med Triangel/Accord

 

Tilleggsutstyr:

GD700           Mekanisk krane med tilkobling

GM10            Krane m/hydraulisk stengemekanisme

GD222           Sylinder for hydraulisk sving m/strupeventil, kompl.

GD3000         Manometer m/tilbehør

GD1215         Dyse 15 mm

GD1220         Dyse 20 mm

GD1225         Dyse 25 mm

GD1230         Dyse 30 mm

GD1235         Dyse 35 mm

GD1240         Dyse 40 mm

GD1245         Dyse 45 mmHMV slangetrommel

Hydraulisk drevet innkveilingstrommel for flatslange.

Utskiftbar trommel med enkelt trommelskifte. Dvs. ved store lengder kan en ha flere tromler med slanger som enkelt kan kveiles ut og skjøtes sammen.

Traktormontert trommel med 3-pkt feste - Kan også leveres med

HMV eller Triangel hurtigkoblingsfeste som ekstrautstyr.

Trommeldrift kan kobles ut for rask utkveiling av slanger.

 

Modellvarianter:

GS1    HMV slangetrommel m/stativ, kap. 350 m

GS2    HMV slangetrommel m/stativ, kap. 700 m

 

Tilleggsutstyr:

GS200 HMV slangetrommel, kap. 350 m

GS400 HMV slangetrommel, kap. 700 m 


Flatslanger koblinger mm.

Vi leverer norskproduserte flatslanger fra Mandals Reberbane.

Til spredeutstyr, slanger og pumper leverer vi originale Bauer

hurtigkoblingsdeler.Doda sentrifugalpumpe

Doda pumper type AFI er blitt utviklet til behandling av gjødsel eller animalsk slam, som det ellers ikke er mulig å pumpe på grunn av materialets kompakte konsistens. De faste bestanddeler findeles av kuttekniver. Gjødselen kan heretter transporteres tilbake til tanken for å bli blandet, eller den ledes inn i gjødselsprederen eller en annen type av transport av det behandlede gjødsel.

Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en flerventil som er plassert på pumpens utgang.

AFI pumper er utstyrt med en Widia mekanisk akseltetning. Dermed unngås ulempene som følge av hurtig nedbrytning av den fettsnorspakningen som normalt brukes. Akseltetningen forbedrer pumpens ytelser og forkorter sugetiden.

AFI pumper er fremstilt i forskjellige modeller med varierende ytelser og kraftforbruk. De kan leveres enten med utveksling for traktordrift eller til direkte trekk ved hjelp av elektrisk eller dieselmotor.

 

Tekniske data:

Pumpekapasitet         24 - 240 m3/time*)

Sugehøyde               5-6 m

Trykk                       inntil 14,5 bar

Omdr./min                540/1000

Kraftbehov               fra 30 -150 Hk

*) Doda leverer pumper med kapasitet: inntil 720 m3/time

 

Ekstrautstyr:

Toveisventil - Bunnventil - Vakum selvsug