SNØPRODUKSJONHMV snøproduksjonsmaskiner er unike. Kraften fra traktoren gir nødvendig energi til maskinen og snøkanonene, samtidig gir den  maskinen nødvendig mobilitet.
Vannet blir tilført gjennom fleksible slanger, snøen kan produseres direkte i løypen.

Hva oppnår vi med dette?

  • bruker nødvendig kraft fra traktor, trenger ikke elektrisk kraft
  • trenger ikke bruke ressurser på snø-transport
  • snøen blir produsert direkte i løypen, snøen’s fuktighet trekker ned mot underlaget og lager en svært kompakt og slitesterk såle
  • utstyret kan benyttes i flere anlegg
  • utstyret kan transporteres i hus etter bruk, ideelt for service og vedlikehold

Hvorfor benytte traktor?

Traktoren er "hjertet" i konseptet.
Ved hjelp av traktoren kan løypen vedlikeholdes sommer og høst med tradisjonelle redskaper som b.l.a transportskuffe, skjær og fliskutter.
Vintersesongen blir traktoren benyttet til snøproduksjon og løypepreparering.
Ved å benytte dette konseptet kan anleggene holdes og drives med relativt små midler.
 

Produkter


Komplett produksjonsmaskin med kompressor og høytrykkspumpe. 


Monteres på traktorens 3-pkt. drevet av kraftuttak.Tårnkanoner blir montert i forbindelse med maskin.


Høytrykkspumpe for vann.
 
Monteres på traktorens 3-pkt. drevet av kraftuttak. Tårnkanoner kan monteres i forbindelse med maskin.
Må benytte ekstern kompressor.


HMV slangetrommel.


HMV slangetrommel for "flat" slange. Kan levere enkeltrommel med 350 m slangekapasitet(3"slangedim.), eller dobbeltrommel med 700 m (3"slangedim) slangekapasitet. I tillegg kan vi levere ekstratromler.Tromlene monteres på traktorens 3-pkt.


Slanger og koblinger.

HMV leverer tilførselsslanger, høytrykksslanger samt slangeklemmer og koblinger.

Skjeldalfres

Kunstsnøen er kompakt og hard og trenger dermed riktig prepareringsutstyr.
Skjeldalfresen er kraftfull, og har svært gode prepareringsegenskaper. Sammen med HMV snøproduksjonsutstyr er dette det mest fleksible utstyret på markedet. 
Vi samarbeider med produsenten av "Skjeldalfresen" og kan formidle kontakt.